<<Heta produkter>>

Humussyra är en bråkdel av humus ämnen består av en lång kedja molekyl, som är hög i molekylvikt, mörk brun i färgen och lösliga i en alkalisk lösning. Den härstammar från de organiska komponenterna av mark, humus, torv och kol. Det är en biprodukt av mikroorganismer som bryter ner döda organiskt material. Humussyra är faktiskt en komplex blandning av många olika organiska syror som bildas vid nedbrytning av organiskt material. Fulvic syror är humussyror med lägre molekylvikt som har högre syrehalt. Fulvosyra är kunna passera genom anläggningen cellmembran lätt, vilket är hur det är att stöd i absorptionen av växtnäringsämnen. Humussyror är utmärkt kelater som förbättrar näringsupptag förutom förbättra jord mikrobiell aktivitet och förbättra fukt retention-ett bra komplement till alla växande miljöer. Humussyra är en kritisk komponent i naturlig mark och växter miljön, förbättra markens struktur, främjar mikrobiell aktivitet och förbättrar anläggningen upptag.

Mer

<<Nyheter>>